Категорија БИОДИВЕРЗИТЕТ

2-ри февруари. Светски ден на мочуриштата
БИОДИВЕРЗИТЕТ

2-ри февруари. Светски ден на мочуриштата

Секоја година на 2 февруари се одбележува Светскиот ден на мочуриштата (ЗОБ). Тоа е во спомен на датумот на кој е потпишана Конвенцијата за мочуришта или Конвенцијата Рамсар - од градот на брегот на Каспиското Море каде е усвоена меѓународната конвенција, точно на 2 февруари 1971 година. Што се тоа мочуришта?

Прочитај Повеќе

БИОДИВЕРЗИТЕТ

2-ри февруари. Светски ден на мочуриштата

Секоја година на 2 февруари се одбележува Светскиот ден на мочуриштата (ЗОБ). Тоа е во спомен на датумот на кој е потпишана Конвенцијата за мочуришта или Конвенцијата Рамсар - од градот на брегот на Каспиското Море каде е усвоена меѓународната конвенција, точно на 2 февруари 1971 година. Што се тоа мочуришта?
Прочитај Повеќе